.app Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .app Domains

.APP domains offer a restricted namespace for app developers. As a fairly new domain space, short, relevant names and keywords are more likely to be available, giving app creators the unique opportunity to claim a high-quality URL.

Why choose a .APP domain?

  • Mobile app companies: Recruit new talent, share updates about the business, and showcase your entire collection of apps on your website.
  • Application developers: Grow your audience and encourage more downloads by setting up a dedicated site for your app.

Please note that .APP is intended to be a secure namespace, so all potential .APP domain owners must secure their website with an SSL certificate. .APP can be purchased just like any other domain, but the connected website will not work properly in browsers until HTTPS has been configured for the site.