.SO Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .SO Domains

Humans are social beings; we crave social interaction whether it is face-to-face, with our pets or via technology and social media. The .SO domain name is the Country Code domain for Somalia, and also notably recognized as the domain hack for social. Whether you are a small business, a blogger, a PR agency, or just someone who appreciates the social media culture, a .SO domain name is for you! With a .SO domain name you will rank higher in search results for social websites.

A .SO domain name is short, professional and memorable giving your brand an instant affiliation with social networks. There are 2.789 billion active social media users globally with a 37% penetration. Asia-Pacific is driving much of the social media growth.

Protecting your brand is as important as growing it. Registering your brand name in Somalia is one of the best preventative measures you can take to secure your trademark and combat copyright infringement. Your domain name is your brand and your brand is you! Register your perfect .SO domain name before someone else does.