.EE Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .EE Domains

When searching online, Estonian internet users expect to see website addresses with .EE domain names. Whether you are an Estonian local, a small business owner, a student, a pharmacist, or just someone who appreciates innovation and preserved medieval architecture, a .EE domain name is for you! With a .EE domain name you will rank higher in local search results and in the hearts of the locals.

Show your connection to the Estonian culture and commitment to providing the best internet experience in Estonia with .EE domain. A .EE domain name is short, professional and memorable helping your website stand out in a sea of content online. Estonians are technologically-savvy, integrating technology into their education system, the invention of Skype, online voting, mandated free wifi (one of the fastest connections in the world) and free public transportation.

Protecting your brand is as important as growing it. Registering your brand name in Estonia is one of the best preventative measures you can take to secure your trademark and combat copyright infringement. Your domain name is your brand and your brand is you! Register your perfect .EE domain name before someone else does.