.eus Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .eus Domains

Why .EUS?

As the world continues to become a more unified global community, regional dialects and cultures struggle to hang on to their roots. The Basque language, one of the oldest languages in the world, now has a new tool for developing their cultural ties ; the .EUS domain extension. .EUS stands for “Euskara,” the standardized and official name of the Basque language, and offers a digital hub for this community to keep connected in a constantly expanding virtual world.

Additional Registration Requirements: You must be able to show a connection with or a reasonable interest in the community both at the time of registration and for as long as you use it. Your connection to the community may be of a linguistic, cultural, tourism, commercial or other nature as long as it is favorable and not detrimental to the Québec community.