.exposed Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .exposed Domains

.EXPOSED is a generic term that can be used in a variety of ways. Investigative journalism, celebrity rumors and news, photography, and UVA protection are all topics that make sense for a .EXPOSED domain name.

Why choose a .EXPOSED domain?

  • “Exposed” is an active, eye-catching term that is sure to make an address stand out compared to traditional domain extensions like .COM and .NET. And because .EXPOSED was only recently released, there’s great availability.
  • There are no restrictions on .EXPOSED domain names. Anyone can register and the domain can be used for any purpose.