.ME Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .ME Domains

.ME domains are great for personal websites, such as blogs, online portfolios, or aliases for social network profiles.

Why choose a .ME domain?

  • Creating a personal website? Try yourname.ME.
  • .ME is the ccTLD for Montenegro
  • Create domain hacks like remember.ME or cumberso.ME.

The Internet is finally personal! If you are looking to have a website and/or blog all about you, then a .ME is exactly what you are looking for. The .ME domain has taken off and become popular for use in these types of websites. You can finally have a truly personal name space.

Additionally, the .ME domain name presents a great opportunity for companies and private persons, who have economical, political or cultural relations with Montenegro. Local domain names give your company a professional image, which demonstrates proof of your commitment to local customers.

Protecting your identity is crucial. That is true for your personal identity as well as your online identity. Safeguarding your assets is non-negotiable in today’s world. By registering your trademark in ccTLDs, you are taking one more step toward protecting your business. You have enough to worry about in business. Don’t let having your competitors acquire your name be one of them. By holding your trademark in ccTLDs, you will not have to concern yourself with attempting to acquire your name after someone else has registered it.

We all know that highly coveted domains are those that are short or have common words. These types of domains are almost impossible to acquire in heavily populated domains like .COM or .NET. However, the chances of finding your domain in a ccTLD are exponentially better. Because most ccTLDs are continuing to grow, it is easier to register short or keyword-rich domains.