.pub Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .pub Domains

Whether you’re promoting your bar, starting a new e-magazine, or simply trying to get some online publicity, a .PUB domain helps you stand out from the crowd.

Why choose a .PUB domain?

  • .PUB can refer to “publication,” “publicity,” or simply a pub or bar. There are no restrictions on .PUB domain names, so how .PUB is defined is up to you!
  • Publishing houses and public relations firms can use .PUB to create domain names that are often more memorable than a generic like .COM or .NET. It’s a great way to target a specific niche.
  • There are more than 50,000 pubs in the United States alone, and there are nearly 25 million Google searches for “pub” each month. It’s more important than ever to have a web presence for your pub, and the .PUB domain extension helps you stand out from the crowd.
  • Your .PUB domain name will make it easy for new customers to find information about your establishment. .PUB is also great for marketing your pub’s events and band bookings.