.repair Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .repair Domains

.REPAIR domain names are the perfect online destination for businesses that focus on repairs. Whether it’s cars, computers, plumbing, electronics, or anything else that might need repair, a .REPAIR domain name is relevant, brandable, and credible.

Why choose a .REPAIR domain?

  • If your business’ name ends with “Repair,” a .REPAIR domain name is particularly useful. You can register the matching domain name with no unnecessary words or characters.
  • .REPAIR isn’t just for businesses. You could use a .REPAIR domain name for a DIY repairs blog or to host your video tutorials. There are no restrictions on .REPAIR registrations, so you can use the domain for any purpose.