.space Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .space Domains

The .SPACE domain lets innovators and creative minds create their own unique corner of the web. Perfect for freelancers, writers, designers, and more, the open-ended domain allows users to create a web environment unique to their interests. In a more literal sense, .SPACE can also be used by aerospace companies or enthusiasts.

Why choose a .SPACE domain?

  • Writers, designers, freelancers, and other creatives can define their own web environment with .SPACE.
  • Aerospace companies and researchers can use the domain to make their businesses more understandable to the public, and space enthusiasts can also create new websites or subdomains with .SPACE.
  • There are a lot of possibilities for creative domains involving .SPACE, like outer.space, my.space, and blank.space