.vision Domain

A partire da @
Mbrojtja Whois

Duke regjistruar një domain ju rrezikoni të ekspozoni emailin dhe numrin tuaj të telefonit në internet. Me këtë shërbim të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Menaxhimi i DNS Falas

Ofrojmë mundësine për të menaxhuar DNS për domenin tuaj pa pagesë. Përfshin URL Forwarding, dhe Email Forwarding gjithashtu.

Menaxhimi i Lehtë

Ju mund të ndryshoni me lehtësi nameserverat e domainit nga paneli ynë. Ju mund të përdorni nameserverat tanë falas ose të një Hosti tjetër.

Auto-Rinovim

Mbroni domeinin tuaj nga skadimi dhe humbja aksidentale duke mundësuar rinovimin automatik. Mund të ktheheni te rinovimi manual në çdo kohë.


About .vision Domains

There’s limited availability for generic domains, but a New Domain like .VISION is great for creating a branded and memorable destination for your website. .VISION is particularly useful for optometrists, LASIK surgery clinics, and eyewear retailers.

Why choose a .VISION domain?

  • .VISION could also refer to a business idea, a religious quest, or an entrepreneurial spirit. It all depends on how you interpret “vision” to create an awesome domain.
  • Anyone can register a .VISION domain name, as it’s an open extension with no restrictions. The domain can also be used for any purpose.