Çfarë është Node.js?

Node.js është një mjedis runtime JavaScript.

Mjedisi i Node përfshin gjithçka që ju nevojitet për të ekzekutuar një program të shkruar në JavaScript.

Node.js është një burim i hapur për zhvillimin e aplikacioneve. Aplikacionet mund të kryhen brenda në OS X, Microsoft Windows dhe Linux.

Node.js gjithashtu ofron një shumëlljshmëri modulesh JavaScript të ndryshme që thjeshton zhvillimin e aplikacioneve të internetit duke përdorur Node.js në një masë të madhe.

Çfarë mund të bëjë Node.js?

➤Node.js mund të gjenerojë përmbajtje dinamike të faqes
➤Node.js mund të krijojë, hapë, lexojë, shkruajë, fshijë dhe mbyllë skedarët në server
➤Node.js mund të mbledhë të dhënat
➤Node.js mund të shtojë, fshijë dhe modifikojë të dhënat në bazën tuaj të të dhënave

Karakteristikat e Node.js

Duke u ndërtuar në V8 JavaScript Engine të Google , Node.js është shumë e shpejtë në ekzekutimin e kodit.

Node.js përfshin disa module minimale dhe modulet e tjera mund të përfshihen sipas nevojës së një aplikacioni.